BERRIAK

Orientazioa

Hezkuntza-orientabidea etengabeko laguntza-prozesu sistematikoa da, eta hezkuntza-jardueran uztartuta dago. Ikasleei beraien bizitzarako proiektu pertsonalaren eta profesionalaren jabe izan daitezen trebatzeko gaitasunak eskuratzen laguntzea da orientazioaren helburua.

Horretarako, orientatzaileak, etapako koordinatzaileen laguntzaz, tutore-ekintzaren  garapena  koordinatzen du, orientabideetan aholku emanez: hurrengo ikasturteetako gaiak, ikasketa jakin batzuetarako baldintzak, etorkizuneko karrerak, egungo egoerari alternatibak , etab...

Tutoretza ekintza eta orientabideak irakaskuntzaren errendimendua suspertzea dute helburu nagusia; eta jakina, irakasle talde osoak, eta ez bakarrik tutoreak, lagundu behar die ikasleei bere garapenean, orientabidean eta ikaste prozesuan.